ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Σ.Π.Π.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022/2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Σ.Π.Π.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022/2023.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2022 ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ Γ.Γ.Α. ΕΛΕΝΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Σ.Π.Π.Μ.)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
e -ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ Σ.Π.Π.Μ.

e -ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ Σ.Π.Π.Μ.

e -ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ Σ.Π.Π.Μ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Πως μπορεί κάποιος να γίνει προπονητής ποδοσφαίρου;

Για να γίνει κάποιος προπονητής ποδοσφαίρου και να μπορεί νόμιμα να ασκήσει το επάγγελμα, πρέπει να φοιτήσει σε μια από τις σχολές διπλωμάτων UEFA που διοργανώνει η Ε.Π.Ο ή να είναι απόφοιτος Σ.Ε.Φ.Α.Α., με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Τα διπλώματα είναι κατά σειρά UEFA C, UEFA FUTSAL B, UEFA B, UEFA Goalkeeper Α, UEFA Elite Youth Α,  UEFA A και UEFA PRO. Οι σχολές γίνονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ανάλογα με τη ζήτηση και τις συμμετοχές.

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης λειτουργίας μιας σχολής προπονητών στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αρχίζει μια σειρά ενεργειών από μέρους του Τμήματος Μητρώου Προπονητών, της Διοίκησης της Σχολής και των υποψήφιων προπονητών με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας με την απονομή των διπλωμάτων. Ως πρώτο βήμα περιγράφεται η αποστολή της αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου (απαραίτητη η αναγραφή του e-mail) προς την Ένωση που διοργανώνει τη σχολή (εκτός της σχολής PRO-UEFA και των ειδικών σχολών).Ακολούθως,  ο υποψήφιος συλλέγει και αποστέλλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Το Τμήμα Μητρώου Προπονητών σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Σχολής έχει την υποχρέωση, τουλάχιστον τριάντα πέντε μέρες πριν από την έναρξη της σχολής, να αναρτήσει στην  επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τα ονόματα των υποψήφιων προπονητών που επελέγησαν να φοιτήσουν (εκτός σχολής UEFA C).Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή τους, θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός των αναγραφομένων στη σύμβαση προπονητικής UEFA-ΕΠΟ (convention 2015) και στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω προσόντα (οι προπονητές οφείλουν να τα συμπεριλαμβάνουν στο φάκελο υποψηφιότητάς τους)  :

1.

1.

Συμμετοχή στις Εθνικές Ομάδες

2.

2.

Επαγγελματική ιδιότητα ως ποδοσφαιριστής

3.

3.

Προϋπηρεσία ως προπονητής σε αναγνωρισμένα σωματεία

4.

4.

Κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος

5.

5.

Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας

6.

6.

Επαρκής γνώση/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα παράβολα συμμετοχής σε λογαριασμούς που θα τους υποδειχθούν μέσω σχετικών ανακοινώσεων ή προσωπικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της σχολής.

Footycoaching

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων