ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στόχοι της Ένωσης

Συνένωση

Η συνένωση όλων των προπονητών Μεσσηνίας & συνδέσμων προπονητών ποδοσφαίρου της χώρας, σε ενιαία δομή και οργάνωση για την προστασία των ηθικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους, στην άσκηση της προπονητικής στο άθλημα αυτό.

Επαγγελματική Περιφρούρηση

Η επαγγελματική περιφρούρηση και η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η κατοχύρωση των συμφερόντων των προπονητών ποδοσφαίρου Ελλάδος στους χώρους εργασίας, όπως είναι, τα αθλητικά σωματεία που έχουν τμήματα ποδοσφαίρου και είναι μέλη οικείων αθλητικών ενώσεων της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ε.Π.Ο.) και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Ποδοσφαίρου

Κατάρτιση

Η επιστημονική, η τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση των προπονητών ποδοσφαίρου, μελών των συνδέσμων, που είναι μέλη της Ομοσπονδίας και η παρακολούθηση της εξέλιξης της προπονητικής του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στη διεθνή κοινότητα των προπονητών .

Σχέσεις

Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της, η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεωδών, σύμφωνα με το φίλαθλο πνεύμα και τον κανονισμό περί φιλάθλου ιδιότητος.

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του κλάδου, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των προπονητών ποδοσφαίρου και η αντιμετώπιση των συνδικαλιστικών προβλημάτων τους, με κάθε νόμιμο μέσο.

Υπεράσπιση της ανεξαρτησίας

Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και όλου εν γένει του Ελληνικού Αθλητισμού, εναντίον οποιασδήποτε μορφής επέμβασης, που θα έχει σαν συνέπεια την αλλοίωση του χαρακτήρα και της ταυτότητας του Εθνικού μας Ποδοσφαίρου και του Αθλητισμού γενικότερα.

Συμβολή

Η συμβολή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ζωή του τόπου και στην ποιότητα ζωής των προπονητών ποδοσφαίρου, μελών των Συνδέσμων που είναι μέλη της Ομοσπονδίας και η πνευματική και κοινωνική ανύψωση αυτών

Συνεργασία

Η ανάπτυξη σχέσεων και καλής συνεργασίας με την Πολιτεία (Υπουργείο Πολιτισμού- Γ.Γ.Α.), Ε.Π.Ο., Ε.Π.Α.Ε., UEFA και Σωματεία. Επίσης με την συμμετοχή στην Ένωση Ευρωπαίων Προπονητών Ποδοσφαίρου, AEFCA και

Αρωγή

Η αρωγή σε κάθε αθλητική, φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση.

Κατοχύρωση

Η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου και η προστασία των συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών των συνδέσμων μελών της.

Κράτος Δικαίου

Ο αγώνας για την ύπαρξη, διατήρηση και κατοχύρωση, όλων των προϋποθέσεων της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου, στον ευρύτερο Ελληνικό αθλητισμό και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο.