Σύνθεση νέας Ε.Ε. και ελεγκτικής επιτροπής της Π.Ε.Π.Π.14 Ιουλίου 2020.

31 August 2020

Σύνθεση νέας Ε.Ε. και ελεγκτικής επιτροπής της Π.Ε.Π.Π.14 Ιουλίου 2020.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδριόπουλος Λάμπρος (Σ.Π.Π. Θεσσαλονίκης)

Ά Αντιπρόεδρος: Ζώης Ανέστης (Σ.Π.Π. Ιωαννίων)

Β’ Αντιπρόεδρος: Καλιακούδας Γεώργιος ( Σ.Π.Π. Μαγνησίας)

 

Γενικός Γραμματέας: Παπακανέλλος Σπυρίδων (Σ.Π.Π. Αθήνας)

Ειδικός Γραμματέας: Καραμπετάκης Νικόλαος ( Σ.Π.Π. Καβάλας)

Ταμίας: Καλαϊτζίδης Στυλιανός ( Σ.Π.Π. Πιερίας)

Μέλος: Καντάς Ιωάννης (Σ.Π.Π.Ν. Βοιωτίας)

Μέλος: Πρόκος Ευάγγελος (Σ.Π.Π. Χανίων)

Μέλος: Λογαράς Ηλίας (Σ.Π.Π. Αχαΐας)

 

Αναπληρωματικοί:

 

Λαυράνος Θεόδωρος (Σ.Π.Π. Αιτωλοακαρνανίας)

Σδρόλιας Ευθύμιος ( Σ.Π.Π. Καρδίτσας)

 

Ελεγκτική επιτροπή:

 

Καλύκας Δημήτριος (Σ.Π.Π. Πειραιά)

Παντιώρας Χρήστος (Σ.Π.Π. Αθήνας)

Ψαλτάκης Αλέξανδρος ( Σ.Π.Π. Αχαΐας)