Προφίλ της Ένωσης

Εκτελεστική Επιτροπή 

«Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Μεσσηνίας»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σκαφιδάς Ευάγγελος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κλάδης Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α Ματζούνης Αλέξανδρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β Δέδες Αλέξανδρος

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπαδόπουλος Στυλιανός

ΤΑΜΙΑΣ Μπουραντώνης Σωτήριος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Πολυμενέας Γιώργος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χιώτης Πέτρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ Τσατάς Αλέκος

Αναπληρωματικά μέλη

Δημάκης Σωτήριος

Παναγιωτόπουλος Βασίλειος

Ελεγκτική Επιτροπή.

Γεωργόπουλος Βασίλειος